ОБАВЕШТЕЊЕ
Сви захтеви за издавање потврда, молбе и питања могу се поставити на мејл секретара школе sekretar@mssca.edu.rs и на званични мејл школе info@mssca.edu.rs. У захтеву и молби обавезно навести контакт телефон и мејл ради договора о преузимању траженог документа.

Повратне информације о настави на даљину

Након прве две седмице ванредног стања и реализације наставе на даљину, приказано је високо професионално понашање директора, наставника и стручних сарадника у нашој школи.
Оперативни планови наставника приказују да су наставници врло одговорно и успешно приступили новом начину рада, прихватили промену приступа у раду, да су посвећени припреми материјала за наставу и да су успешно остварили комуникацију са ученицима, али и са родитељима у функцији учења и пружања подршке.
Око 90 наставника наше школе користи предложену платформу за учење, што учење чини занимљивијим за ученике, а наставници ефикасније и делотворније користе време за планирање наставе и праћење напредовања ученика. То је велики успех с обзиром на то да значајан број наставника није имао искуства са платформама за учење, али су за кратко време успели да овладају знањима и вештинама потребним за овакав вид наставе. Више од 700 ученика започело је са коришћењем платформе, а за ученике који немају у потпуности могућност да користе овакву комуникацију, пронађено је пригодно решење, а оваквих ученика је мало.
Додатна подршка наставе на даљину могу да буду часови који се емитују на телевизији, јер су углавном усаглашени са постојећим плановима и програмима. Уколико су наставници већ реализовали наставне јединице које су у плану емитовања као ТВ часови, треба уносити и друге часове (наставне јединице) које су наставници сами припремали и реализовали у оквиру својих предмета.
Подсећамо наставнике, када су у питању домаћи задаци и укупна задужења ученика која се задају на дневном или недељном нивоу, да ученици не добијају више домаћих задатака, него што би добијали у редовним условима, и да ти задаци не буду сложени и обимни. Важно је да се рад на даљину са ученицима планира тако да и наставници и ученици имају одређено време за рад, да се ученицима омогуће рокови за израду задатака и достављање повратних информација. У немалом броју породица на исти начин уче двоје или троје ученика, што значи да је потребно да постоје два или три рачунара, на шта је немогуће рачунати. Потребно је водити рачуна о радној енергији и наставника и ученика да бисмо сви задржали постојећу мотивацију.
Поштоване колегинице и колеге, користимо ову прилику да заиста похвалимо ваше ангажовање и посвећеност раду у врло неповољним и тешким условима за све нас. Али, пре свега, водите рачуна о  себи и својој породици. Чувајте своје здравље!


Пријављивање ученика за уметничку школу

П
ријављивање и регистрација ученика за полагање пријемног испита за специјализована одељења, па тако и за упис у уметничка одељења наше школе биће реализовано електронским путем веб пријавом (https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/ ), због ванредног стања насталог услед болести COVID- 19.
Пријаву могу поднети ученици осмог разреда или њихови родитељи и законски заступници и други кандидати за упис. Пријављивање почиње у уторак, 31. марта и траје до уторка 7. априла 2020. године.
Питања, примедбе и сугестије за полагање пријемног испита можете поставити на адресу prijemni.ispiti.srednje@mpn.gov.rs.

Алати за припрему завршних и пријемних испита, готови тестови

Образовне платформе „еЗбирка“, „Завршни испит“ и „Пријемни испит“ настале су у оквиру пројеката Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Друштва математичара Србије. Подршку пројектима пружили су Математички факултет Универзитета у Београду и ГеоГебра Центар Београд.
Све платформе се могу користити на различитим врстама модерних уређаја (персоналним рачунарима, таблетима, преносивим рачунарима и паметним телефонима) и пружају могућност припреме ученика основних и средњих школа за полагање испита. Предложене платформе могу се користити за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину. Више информација о наведеним алатима за учење на даљину можете погледати преко следећег линка.


Промена календара образовно-васпитног рада

Имајући у виду актуелно ванредно стање на територији Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело одлуку о промени Правилника о календару образовно-васпитног рада за основне и средње школе у школској 2019/20. години. Ова промена је у функцији рационалног коришћења времена за период када је планиран пролећни распуст у основним и средњим школама. У прилогу је дат допис Министра просвете о промени календара образовно-васпитног рада.


Активиран портал за учење на даљину

Портал за учење на даљину Машинско-саобраћајне школе је почео са радом, а ученици и наставници му могу приступити на страници www.mssca.edu.rs/moodle. На порталу су постављени материјали за учење из појединих наставних предмета, као и упутства од стране наставника. У наредном периоду портал ће бити свакодневно ажуриран, а представљаће и један од начина праћења активности ученика у савладавању настваних садржаја. У наставку су дата кратка упутства за пријављивање и коришћење портала за наставнике и ученике.
Упутство за ученике
Упутство за наставнике


Правила при коришћењу платформи за учење

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је свим школама у Србији проследило допис који се односи на правила понашања током коришћења платформи за учење.
У складу са специфичностима организовања онлајн  наставе у време пандемије вирусом и узимајући у обзир праћење понашања ученика, молимо Вас да наставници и стручни сарадници посебну пажњу обрате на могуће непримерено понашање ученика на платформама за учење (различити облици дигиталног насиља, непримерени коментари и др.).
Школа је у обавези да обавести родитеље ученика
да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења, те да их информише да ће непримерено понашање ученика утицати на  оцену из владања на крају школске године.

Потребно је да наставници и стручни сарадници подсете ученике на правила понашања на онлајн платформама за учење, бележе непримерена понашања, информишу родитеље и уклањају непримерени садржај са платформи које користе у свом раду.
Уколико школа има сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се наставља и поред информисања родитеља и/или представља посебан ризик по ученика/ке изложене насиљу потребно је да поднесе пријаву надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе извести надлежну Школску управу.


Додатно упутство за школе о настави на даљину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је доставило школама додатна упутства у вези са планирањем и остваривањем образовно-васпитног рада на даљину. У складу са тим упутством школе су задужене да пронађу најбоља решења за комуникацију са ученицима и родитељима и друге начине за подршку ученицима.
Планирање наставе на даљину треба да се заснива на постојећим наставним плановима и програмима наставе и учења. Акценат треба да буде на кључним појмовима и знањима, а треба да се прилагоди начин рада и начин праћења напредовања ученика. У допису су дата упутства за оперативно планирање школа у настави на даљину, као и упутство о праћењу напредовања ученика у периоду учења на даљину и евиденцијама образовно-васпитних активности на даљину. Комплетан допис са упутствима, као и примере оперативног плана и формате извештаја за школе можете видети са докумената у прилогу.
Додатна упутства о настави на даљину
Пример оперативног плана наставника
Извештај школе о активностима


Обавештење за раднике школе

Драге колеге, наша мисија се наставља и у новим, необичним, готово незамисливим условима.

Јутрос смо направили организацију рада у складу са препоруком да се: „...смањи непосредни контакт и боравак већег броја људи у школи“, водећи рачуна пре свега о здрављу ученика и свих запослених у школи  на следећи начин.
Секретар школе ће радити од куће, а све захтеве према њој радници школе, родитељи, ученици и други шаљу на еmail-ове који су објављени на сајту школе. Запослени у рачуноводству раде у школи по потреби, а долазак у школу административно-финансијских радника и директора је по потреби на међусобни захтев. Помоћни радници и домари имају своја конкретна задужења и они их извршавају у време које они одреде, а у школу долазе по позиву директора.
Помоћници директора, Марија Топаловић и Ненад Радоичић раде на комуникацији и обавештавању свих запослених, ученика и њихових родитеља. Александар Дилпарић и Ненад Ђоковић задужени су за ажурирање сајта школе и припрему портала за учење на даљину. Школски педагог Ивана Катанић и психолог Тања Марковић су задужене за помоћ при планирању и реализацији наставе на даљину. Заједно са директором школе Мирком Лазовићем вршиће праћење реализације плана, провере (оцењивање) и преглед евиденције у ес-дневнику.


Што се тиче обавеза наставника, најпре неколико савета. Поставићемо на нашем сајту банер са линком www.rasporednastave.gov.rs, па погледајте кад он крене за које предмете ће бити настава на РТС Планета. То је важно, јер од тога зависе ваше обавезе у учењу на даљину. Такође, препоручујем вам да максимално сарађујете у оквиру стручних већа, тамо где треба да ученицима шаљете материјал за обраду наставних јединица, то чините преко одељењских старешина. Исто то важи и за задатке и провере које ћете вршити.

Мислим да је прво што мора свако појединачно да уради за свако одељење у коме предаје да направи план са циљем да ученицима завршног разреда до 30. априла, а осталим ученицима до 29. маја „испредајете“, тј. урадите обраду свих наставних јединица које су остале да се ураде у овој школској години. Нпр, у четвртом разреду до 30. априла има још 6 недеља, а то је код фонда од 2 часа недељно, 12 часова обраде. Ако је свих 12 часова обрада видите да ли је то довољно да завршите наставни програм и направите тај план рада. Тај план пошаљите Педагошкој служби на mail pps@mssca.edu.rs, где Ивана и Тања врше преглед и формирају недељни план, који шаљу мени на mail info@mssca.edu.rs како бих га проследио ШУ Чачак (обавеза из тачке 4 данашњег обавештења МП). Било би добро, да те планове доставите и ученицима, преко одељењских старешина, да и они знају шта треба да се уради. Када то сагледате, имајте на уму, да званично до краја наставе за завршне разреде имамо још 3 недеље у мају (за евентуално недостајуће часове обраде и за утврђивање). Такође, предлажем да ритам рада буде важећи распоред часова. Никако немојте слати и радити више наставних јединица недељно од недељног фонда и обавезно оставите могућност да вас ученици питају све што им није јасно. Проверавање радите после пређеног одређеног броја наставних јединица, по вашој процени и плану и на начин како ви мислите да је најбоље и у евентуалном договору са колегама из актива. У том ритму уписујете часове у електронски дневник.

Комплетно упутство за рад током ванредног стања са обавезама одељењских старешина и предметних наставника можете преузети преко следећег линка.


Обавезе одељењских старешина

Због прекида непосредног наставног процеса и увођења наставе на даљину обавезе одељењских старешина су следеће:
1. Успоставити комуникацију са својим одељењем путем вибер групе, друштвене мреже или електронске поште (Такође потребно је на неки начин успоставити и комуникацију са родитељима). Забележити имена ученика којима није доступан интернет и доставити на маил адресу  info@mssca.edu.rs .

2. Пратити здравствено стање ученика и обавештавају директора о томе да ли има ученика који су под надзором тј. сумњом на корона вирус или слично.

3. Успоставити контакт са свим предметним наставницима из свог одељења и проследити им своју mail-адресу, на коју ће вам предметни наставници слати наставне материјале.

4. Проверити да ли је наставни материјал насловљен  добрим називом  (Назив предмета_период за који се материјал односи- нпр. Географија 23.3-27.3.)

5. Прикупити све материјале за седмицу која следи и током викенда послати на емаил адресу  informatika@mssca.edu.rs.

6. Ко жели, наставне  материјале може проследити и својим ученицима директно, али је описан корак бр. 4  свакако неопходан да би све било званично и јавно и свима доступно.

7. Да обрате пажњу на тачку 7 обавештења МП, „додатни видови подршке ученицима у учењу на даљину“ и пронађу начине да са родитељима остваре сарадњу по овом питању.


Обавезе предметних наставника

Због прекида непосредног наставног процеса и увођења наставе на даљину обавезе предметних наставника су следеће:
- Да наставне материјале за свој предмет припремају на седмичном нивоу и шаљу на маил адресе одељењских старешина,  у одељењима у којима предају , а који ће те материјале даље прослеђивати где је потребно.
- Називе наставног материјала који је нпр. у word формату формирати тако да садржи назив предмета као и период времена за који се материјал односи (нпр. Географија 23.3-27.3.).
- Материјал који се шаље треба да садржи сажета предавања-само оно што је најбитније за дату тему, може имати и задатке за ученике који би они сами решавали, на основу претходних објашњења који је у материјалу и сл.
- За сваку радну недељу потребно је припремити и глобални план наставе за ту недељу и проследити га руководицу стручног већа. Глобални план није исто што и оперативни, већ садржи само тематске области, а не и наставне јединице.
- За почетак неопхoдно је успоставити комуникацију са свим одељењским старешинама у одељењима у којима се предаје, тако што ће се прибавити све потребне маил адресе одељењских старешина.
- Почетак је планиран  за наредну седмицу, а наставне   материјале и планове (само за следећу седмицу) потребно је доставити током викенда, да би почетком следеће недеље све било доступно.

Поред наведеног потребно је водити евиденцију о реализацији часова и активностима ученика на следећи начин:
1. Наставници чији предмети су на платформи РТС Планета:
1.1. Пратите предавања на овој платформи и бележите у електронски дневник ту наставну јединицу у свим одељењима у којима ви предајете и она је у програму, када се одржи то предавање (независно од дана када имате час у том одељењу). Такође, ученицима шаљите додатна упутства, упућујте их на уџбенике, додатну литературу и на питања која су битна за проверу савладаности те наставне јединице.
1.2. Водите евиденцију о активностима ученика (формативно оцењивање) у es dnevnik-у или у својим педагошким свескама.
2. Наставници чији предмети нису на платформи РТС Планета:
2.1. Материјал и упутство за обраду одређене наставне јединице шаљете на mail-ове одељењских старешина који ће их проследити свим ученицима одељења у којима предајете, са упутствима и свим што је потребно за обраду те наставне јединице, и са оним планом рада који сте послали Педагошкој служби.
2.2. Утврђивање градива и формативно оцењивање радите по својој процени и плану и бележите у es dnevnik и своју педагошку свеску.
*Код истих или сродних предмета (који имају исти наставни план и фонд часова),  а које држе већи број наставника најбоље ја направити јединствене наставне материјале, као и планове, а све у договору на нивоима стручних већа, јер је на тај начин могуће и поделити исти посао на већи број колега и подићи квалитет наставних материјала.Генерално, сада у прве 4 недеље ставите акценат на обраду градива и радите као да се ученици у овој школској години неће враћати у школу.

1070

ученика

138

запослених

16

образовних профила

117

година традиције

Др Драгише Мишовића 146, 32000 Чачак

+ 381 32 372 560

info@mssca.edu.rs